Preview Mode Links will not work in preview mode

Folkdomstolen


Jul 2, 2020

Vi gästas av försvarsministern, dalkarlen och (!) den nyblivna författaren - Peter Hultqvist.

Marknaden har gått för långt, dags för blandekonomi! Återta välfärden i offentlig regi. Därför är det viktigt att hela landet lever.